X

 

Bezpečnostné
a zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy slúžia na ochranu pred nepovolaným vniknutím do objektu. Elektronický zabezpečovací systém predstavuje základný a veľmi účinný bezpečnostný prvok proti odcudzeniu а poškodeniu majetku. Narušenie objektu signalizuje akusticky a opticky priamo na mieste. Signalizácia má upozorniť narušiteľa a odradiť ho a zároveň odosielať informáciu o narušení vzdialenému majiteľovi objektu, prípadne strážnej službe na PCO (pult centralizovanej ochrany).
Systém Elektronických zabezpečovacích systémov umožňuje použitie rôznych typov detektorov narušenia priestoru ako napr. detektory pohybu v infračervenom alebo mikrovlnovom pásme, prípadne v ich kombinácii, detektory rozbitia skla, otrasové detektory, infračervené alebo mikrovlnové bariéry, snímače otvorenia dverí alebo okien. Všetky zariadenia systému vrátane vedení sú nepretržite kontrolované a to aj vtedy, keď systém nie je zapnutý na stráženie. Viac informácii

Kamerové systémy CCTV

Kamerové systémy sa stávajú nevyhnutnou súčasťou vybavenia obchodných domov, hotelov, verejných inštitúcií, letísk, priemyselných podnikov, zábavných a športových zariadení a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí v reálnom čase alebo z archivovaného videozáznamu. Kamerový systém umožňuje identifikáciu trestných činov a video analýzu udalosti. Kamerový systém zabezpečuje nepretržité vizuálne monitorovanie priestorov, zobrazenie a záznam udalostí, detekciu pohybu a archiváciu video záznamu. Kamerové systémy sú inštalované v zostavách od jednej kamery s monitorom a nahrávaním, po rozsiahle systémy so stovkami kamier, viacerými monitorovacími pracoviskami a dátovými úložiskami. Viac informácii

Dorozumievacie a prístupové systémy

Pri vstupoch do objektov sa čoraz častejšie stretávame s dorozumievacími a prístupovými systémami, ktoré nahrádzajú tradičné domové zvončeky.
U nás si môžete vybrať z ponuky moderných dorozumievacích zariadení so užitočnými funkciami pre pohodlné a bezpečné umožnenie prístupu do budovy. Naše dorozumievacie a prístupové systémy dokážu zabrániť vstupu nežiaducim osobám a komfortne využívať RFID technológiu pre bezkontaktné otváranie vstupných dverí a tým zabrániť mechanickému poškodzovaniu dverí a zámkov. Viac informácii

LED
osvetľovacie systémy

Verejné osvetlenie pre obce

Ponúkame modernizáciu verejného osvetlenia výmenou za úsporné a účinnejšie LED svietidlá v súlade s platnou technickou normou a legislatívou. Cieľom je celková modernizácia verejného osvetlenia v obci za účelom zníženia spotreby elektrickej energie a záťaže životného prostredia, bezpečnejšie ulice a atraktívna nočná scenéria.
Nové riešenie osvetľovacej sústavy pre obce spočíva vo výmene a doplnení svietidiel za dizajnovo zaujímavé LED s produkcie slovenského výrobcu OMS s požadovanými technickými parametrami. Návrh nového riešenia vychádza zo záverov energetického auditu pôvodnej osvetľovacej sústavy a jeho cieľom je celková modernizácia verejného osvetlenia v obci za účelom zníženia spotreby elektrickej energie a záťaže životného prostredia. Ponúkame Vám možnosť výhodného prefinancovania a kompletnú realizáciu LED verejného osvetlenia.
uličné LED svietidlo

LED svietidlo pre verejné priestory,
parky, chodníky, ulice.

Viac informácii
 
Elemont bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 84, 922 41 Drahovce, tel./fax: 033/7783444, mob.: 0907 705 650, 0915 959 522
Webdesign: ULTRACODE.sk    SEO: Kevar.sk®

Vytlačiť zobrazenú stranu.

Odoslať odkaz na zobrazenú stranu na ľubovoľnú emailovú adresu.